Get the Flash Player to see this rotator.


Tập trung vào lẽ thật

Ngày cập nhật:(28/04/2012, 11:27, am)

Lượt xem: 336(CỬA BẠNG) - “Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài. Xin Chúa hướng lòng con, để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh” (Tv 86,11).
Thông thường, chúng ta tự lừa dối mình khi nói rằng chúng ta đang điều khiển cuộc sống hoặc chúng ta có khả năng. Nhưng khi chúng ta tin rằng mình có khả năng hoặc chúng ta có toàn quyền điều khiển, chúng ta thường sẽ sống một cuộc sống căng thẳng và bận rộn, với hy vọng duy nhất là chính bản thân chúng ta, hoặc ai đó hoặc điều gì đó.

Để sống một cuộc sống có lòng tin, chúng ta cần phải biết rõ lẽ thật, và lẽ thật là: Chúa chính là Đấng điều khiển và là Đấng làm cho chúng ta trở nên có khả năng. Việc tập trung vào lẽ thật này mang chúng ta đến một nơi, mà ở đó chúng ta sống một cuộc sống phó thác cho Chúa.

Khi chúng ta sống một cuộc sống mà trong đó chúng ta cố gắng điều khiển mọi thứ, thì nỗi sợ hãi và căng thẳng sẽ xuất hiện. Khi chúng ta bắt đầu đặt lòng tin của mình vào những thứ như tiền bạc, quyền lực, danh vọng…, những thứ vốn dĩ không ổn định, và chúng ta sẽ bắt đầu lo lắng.

Việc nhận biết Chúa đang điều khiển mọi thứ chính là bước đầu tiên để tập trung vào lẽ thật. Bước tiếp theo chính là để Chúa điều khiển toàn bộ cuộc sống của bạn.

Nếu chúng ta muốn sống một cuộc sống với những bước đi bằng lòng tin, chúng ta cần nhận ra rằng điều chúng ta nghĩ là không thể thì Chúa có khả năng biến chúng thành có thể. Ngài có thể làm bất cứ điều gì; hoặc Ngài không thể làm bất cứ điều gì nếu bạn không muốn để Ngài thực hiện nơi bạn. Chính bạn là người chọn lựa có để cho Chúa ở trong cuộc sống của bạn hay không, điều này quyết định những gì Ngài sẽ thực hiện trong cuộc sống của bạn. 

Áp dụng trong cuộc sống

Hãy suy nghĩ những câu hỏi sau:

Bạn đang cố gắng điều khiển điều gì trong cuộc sống của mình? 

Bạn đang bám víu vào điều gì để cảm thấy an toàn? 

Nếu Chúa bảo bạn từ bỏ điều ấy, bạn có từ bỏ không? Tại sao có và tại sao không? 

Hãy cầu nguyện và nói với Chúa khi bạn không thể làm điều gì đó. Hãy nói với Ngài rằng bạn không thể xoay sở hết mọi việc. Hãy nói với Ngài rằng bạn sợ hãi. Hãy xin Ngài đong đầy bạn bằng lẽ thật của Ngài.


An Nhiên


Gửi bình luận

Họ tên / Email:
Nội dung:
 

Các tin khác

ảnh ngẫu nhiên
Video
Audio