Get the Flash Player to see this rotator.


Lòng tin - một sự chọn lựa

Ngày cập nhật:(28/04/2012, 07:23, am)

Lượt xem: 405Đức Giêsu nói: Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được (Mt 17,20).


Lòng tin chính là một sự chọn lựa. Rất nhiều lần chúng ta không bước đi bằng lòng tin cùng với Chúa bởi vì chúng ta không thật sự muốn từ bỏ việc được điều khiển cuộc sống của mình, hoặc đơn giản bởi vì chúng ta không tin Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua, hoặc không tin Ngài thật sự là Đấng toàn năng.


Trước khi chúng ta có thể cảm nghiệm được những ơn lành và ân huệ tuyệt vời của Chúa trong cuộc sống, chúng ta cần lựa chọn tin tưởng vào Ngài. Chúng ta cần tin tưởng và cần biết từ tận đáy lòng rằng Ngài toàn năng và rằng Đấng sáng tạo nên vũ trụ không thể bị ngăn trở bởi bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì, lẽ dĩ nhiên, nếu Ngài lựa chọn làm thế. Và nếu Chúa chọn lựa sự khiêm tốn, thì trong sự khiêm tốn ấy vẫn luôn có một kế hoạch lớn lao hơn và một mục đích trọng đại hơn những gì chúng ta có thể biết.


Lòng tin của chúng ta bắt đầu với những gì chúng ta biết và tin về Ngài. Lòng tin của chúng ta sẽ mang chúng đi xa bao lâu chúng ta để cho nó dẫn đường. Lòng tin chính là một sự lựa chọn và chúng ta cần bắt đầu bằng cách lựa chọn tin vào Chúa Giêsu và tin vào quyền năng của Ngài có thể chuyển núi dời non, có thể chữa lành và cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi thông qua cái chết của Ngài trên thập giá.


Khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta sẽ học biết được cách bước đi trong đức tin và trông cậy nơi Chúa. Trước hết, chúng ta phải tin. Điều này hoàn toàn tuỳ thuộc nơi chúng ta. Chúng ta có thể lựa chọn tin Ngài hoặc không tin Ngài. Nhưng lòng tin không có nghĩa gì cho đến khi chúng ta tin bằng cả tâm hồn rằng Chúa là Đấng như Ngài nói về Ngài.


Tập trung vào “ngày hôm nay”


… “Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn” (Dt 3,15).


Thường thì tâm hồn và tâm trí của chúng ta hay lo lắng và mơ tưởng mông lung đến ngày mai. Việc tập trung vào “ngày hôm nay” giúp chúng ta nhận ra những ơn lành chúng ta có. Khi tâm trí và tâm hồn của chúng ta thơ thẩn đến ngày mai, hoặc tuần sau, chúng ta sẽ không nhìn thấy những điều tốt đẹp mà Chúa đã ban cho chúng ta “ngày hôm nay”.


Như trong Mt 6,30, “ngày hôm nay” là một sự bảo đảm, ngày mai thì không. “Ngày hôm nay” chính là lúc chúng ta tìm thấy những ơn lành và ân sủng của Ngài. Ngài cho bạn đủ mặc “ngày hôm nay” chứ? Bạn có được lương thực cho “ngày hôm nay” chứ? Bạn có được mái nhà che nắng che mưa “ngày hôm nay” chứ?


Nếu chúng ta sống bằng lòng tin, đôi khi, chúng ta cần phải đưa ra những quyết định ngay chính “ngày hôm nay”. Những quyết định của bạn sẽ khác thế nào nếu chúng chỉ cần dựa vào “ngày hôm nay” thôi?


Nếu chúng ta sống bằng lòng tin, chúng ta cần học biết làm thế nào để trở thành những người biết gieo hạt NGÀY HÔM NAY. Khi chúng ta tập trung vào bức tranh lớn toàn cảnh, chúng ta dễ cảm thấy quá sức. Sức mạnh để bước đi trong lòng tin chính là có đủ lòng tin để vượt qua “ngày hôm nay”. Khi chúng ta hướng sự tập trung của chúng ta vào “ngày hôm nay”, chúng ta bắt đầu gieo những hạt giống cho ngày mai và chúng ta sẽ thu hoạch.


Cần đến lòng tin để hướng sự tập trung của chúng ta ra khỏi ngày mai và trở lại với “ngày hôm nay”. Nhưng đó chính là bước đầu tiên trong việc đặt cuộc sống của chúng ta trở lại đúng quỹ đạo bước đi trong thánh ý Chúa, bởi vì cách duy nhất để bước đi trong thánh ý Chúa chính là bước đi trong lòng tin.


“Anh em hãy nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và đem ra thực hành những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh em hôm nay” (Đnl 27,10).


Việc tập trung vào “ngày hôm nay” không có nghĩa là chúng ta ngồi đó biếng nhác. Chúng ta cần những hạt giống cho ngày mai, và những hạt giống ấy cần gieo trong “ngày hôm nay”. Việc tập trung vào “ngày hôm nay” có nghĩa là chúng ta không gieo những hạt giống “ngày hôm nay” dựa vào mùa vụ mà chúng ta vẫn chưa thu hoạch được. Người nông dân chỉ có thể gieo hạt bắp nếu họ có sẵn hạt bắp. Hãy gieo những hạt giống mà bạn có thể gieo “ngày hôm nay”!


Khi chúng ta tập trung vào “ngày hôm nay”, chúng ta có lại được sự cậy trông. Chúng ta học biết tin tưởng rằng ơn lành sẽ đến, và niềm vui trước những điều bất ngờ của ngày mai sẽ đong đầy tâm hồn chúng ta. Lòng tin vào Chúa không phải là một gánh nặng hoặc một sự tranh đấu khó khăn. Lòng tin của chúng ta vào Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi những gánh nặng trần gian.


Áp dụng vào cuộc sống


Hãy suy nghĩ những câu hỏi sau:


Những hạt giống gì bạn có thể gieo “ngày hôm nay”? 


Hãy đọc Mt 6,19-34. Liệu bạn có đặt lòng tin vào ai đó hoặc vào điều gì đó hơn là đặt lòng tin vào Chúa không?


Những hành động nào bạn thường làm hằng ngày để điều khiển những người hoặc những việc này không?


Nếu bạn có lòng tin vào Chúa, bạn có cần phải cố gắng điều khiển Ngài không?


Kỳ tới: Tập trung vào lẽ thật

An Nhiên dịch


Gửi bình luận

Họ tên / Email:
Nội dung:
 

Các tin khác

ảnh ngẫu nhiên
Video
Audio