Get the Flash Player to see this rotator.


Tình yêu và lòng tin

Ngày cập nhật:(29/03/2012, 03:54, pm)

Lượt xem: 498


Giữa tình yêu và lòng tin có một mối liên hệ kỳ lạ. Chúng không thể tách rời nhau. Hãy so sánh vai trò và mối liên hệ giữ chúng:


 Điều tình yêu thực hiện

Điều lòng tin thực hiện 
 

Ga 3,16: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.


 

1 Ga 5,4: Vì mọi người được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta.Tình yêu của Thiên Chúa ban cho thế gian, để nhờ đó họ có thể có lòng tin vào Ngài.Lòng tin của chúng ta chiến thắng được thế gian, nhờ đó tình yêu của Thiên Chúa có thể lan rộng.Khi chúng ta hành động trong tình yêu của Thiên Chúa, chính là chúng ta đang cho đi. Bước đi trong tình yêu của Thiên Chúa chính là để Thiên Chúa thôi thúc đi thay đổi thế giới, chịu đựng mọi trở ngại, và bày tỏ ý định của Ngài với thế gian.


 

Khi chúng ta hành động trong lòng tin, chúng ta là những người chiến thắng. Lòng tin chính là phương cách của Thiên Chúa để thay đổi thế giới, để vượt qua tất cả mọi trở ngại, và để làm cho ý định của Ngài được thực hiện nơi thế gian.


 

1 Ga 4,12 Thiên Chúa chưa được ai chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.


 

1 Ga 5,5: Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa?


 

Khi chúng ta bước đi trong tình yêu của Thiên Chúa, thế gian sẽ nhìn thấy Ngài nơi chúng ta. Tình yêu của Ngài được thể hiện nơi chúng ta.


 

Khi chúng ta bước đi bằng đức tin, thế gian sẽ nhìn thấy quyền năng của Ngài nơi chúng ta.


 

Tình yêu và lòng tin hành động cùng nhau


 

Tình yêu và lòng tin hành động cùng nhau


 

1 Cr 13,7: Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu không bao giờ mất.


 

Gđ 20: Anh em thân mến, hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần, hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa…


 

Tình yêu của Thiên Chúa nơi trái tim của chúng ta giúp tin tưởng.


 

Lòng tin chỉ thực sự tồn tại nơi trái tim mà tình yêu Thiên Chúa thôi thúc.


 

Ep 5,2: Hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm Hiến lễ…


 

2 Cr 5,7: Bước đi bằng lòng tin chứng không phải nhờ nhìn thấy…


 

Rm 5,5: Trông cậy, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.


 

Gl 5,6: Trong Đức Kitô Giêsu, cắt bì hay không cắt bì đều không có giáo trị, chỉ có đước tin hành động nhờ đức ái.


 

Tình yêu biến niềm hy vọng của chúng ta thành niềm tin.


 

Lòng tin của chúng ta thực hiện những gì tình yêu khao khát. Thiên Ân


Gửi bình luận

Họ tên / Email:
Nội dung:
 

Các tin khác

ảnh ngẫu nhiên
Video
Audio