Get the Flash Player to see this rotator.


Hình ảnh: Đàng Thánh Giá trọng thể và Nghi thức suy tôn Thánh Giá tại Chính Tòa

Ngày cập nhật:(07/04/2012, 07:16, am)

Lượt xem: 777

Chiều nay, 6.4.2012 - thứ 6 Tuần Thánh, tại giáo xứ Chính tòa đã diễn ra chặng Đàng Thánh Giá trọng thể và nghi thức Suy tôn Thánh Giá do Đức cha giáo phận chủ sự. BTT xin gửi tới quý vị một số hình ảnh dưới đây:Nghi thức khai mạc Chặng thứ I: Chúa Giêsu chịu xử ánChặng thứ II: Chúa Giêsu vác Thánh Giá 
Chặng thứ III: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất Chặng thứ IV: Chúa Giêsu gặp Mẹ Maria Chặng thứ V: Ông Si-Môn vác Thập Giá đỡ Chúa Giêsu Chặng thứ VI: Bà Vê-Rô-Ni-Ca lau mặt Chúa Giêsu Chặng thứ VII: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai Chặng thứ VIII: Chúa Giêsu an ủi những người phụ nữ Thành Giê-Ru-Sa-Lem Chặng thứ IX: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba Chặng thứ X: Quân dữ lột áo Chúa Giêsu Chặng thứ XI: Quân dữ đóng đinh Chúa Giêsu Chặng thứ XII: Chúa Giêsu chết trên Thập Giá


 Chặng thứ XIII: Đưa xác Chúa Giêsu xuống khỏi Thập Giá Chặng thứ XIV: Táng xác Chúa Giêsu trong mồ Nghi thức bế mạc Phụng vụ lời Chúa Nghi thức suy tôn Thánh giá Hôn chân Chúa Giêsu Phụng vụ Thánh thể 

 


+ Xem thêm hình ảnh


Ban Truyền Thông

Gửi bình luận

Họ tên / Email:
Nội dung:
 
ảnh ngẫu nhiên
Video
Audio